TRUSTLYN YKSITYISYYDENSUOJA

Muita tietoja henkilötietojesi käsittelystä Trustlylla

Huomaa, että jos asioit kanssamme muuten kuin Palvelumme käytön yhteydessä, henkilötietojesi käsittelystä kyseistä tarkoitusta varten kerrotaan erikseen.

Henkilötietojen käytöstä tukipalvelumme tarjoamisessa on kerrottu täällä .

Henkilötietojen käytöstä työhakemusten käsittelyssä on kerrottu täällä .

Huomaa myös, että käytämme verkkosivustoillamme ja Palvelussamme evästeitä tarkoituksena parantaa sivuston toiminnallisuutta ja markkinoida Palveluitamme kolmansien osapuolten kanavissa sekä muokata Palvelun esitystapaa käyttäjälle. Lisätietoja evästeiden käytöstä on evästekäytännössämme täällä .

Palveluidemme käytön yhteydessä voimme käsitellä seuraavia sinua koskevia henkilötietoja Tapahtuman aikana riippuen siitä, mihin tarkoitukseen Palvelua käytetään:

Tunnistetiedot – etunimi, sukunimi, kotiosoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite, syntymäaika, henkilötunnus / passin numero / henkilökortin numero sekä käyttäjätunnus, jonka Toimittaja on antanut sinulle.

Tilauksen tunnistetiedot – maksusi yksilöivät tiedot, kuten tilausnumero ja Tapahtuman suoritusaika.

Taloudelliset tiedot – lähettävä ja/tai vastaanottava pankki, pankkitilin numero ja tilin saldo maksuhetkellä.

Laitetiedot – IP-osoitteesi sekä käyttämäsi laitteen ja käyttöjärjestelmän tiedot.

Siitä, mitä tietoja kunkin Tapahtuman yhteydessä kerätään ja mihin tarkoitukseen, on kerrottu tarkemmin alla.

Käsittelemme keräämiämme sinua koskevia henkilötietoja erilaisia tarkoituksia varten. Riippuen siitä, mitä henkilötietoja kulloinkin käsittelemme, käsittely perustuu erilaisiin oikeusperusteisiin. Alla on kuvattu pääpiirteittäin tarkoitukset, joita varten käsittelemme henkilötietojasi, sekä käsittelyn oikeusperusteet. Tämän yleisluontoisen kuvauksen jälkeen kerromme yksityiskohtaisesti taulukkomuodossa, mitä henkilötietoja käsittelemme ja mitä tarkoituksia varten, sekä esittelemme kunkin käsittelytoimen oikeusperusteet.

Käsittely on välttämätöntä, jotta voimme täyttää sopimusvelvoitteemme sinua kohtaan

Keräämme henkilötietojasi sen vuoksi, että olet solminut kanssamme sopimuksen Tapahtuman toteuttamisen yhteydessä. Käsittelemme henkilötietojasi, jotta voimme toteuttaa Tapahtumasi sopimusvelvoitteidemme mukaisesti.

Käsittely perustuu lakisääteisiin velvoitteisiimme

Valtuutettuna maksulaitoksena meidän on noudatettava useita lakisääteisiä velvoitteita, ja siksi meidän on tarpeen kerätä ja käsitellä henkilötietojasi Tapahtuman toteuttamisen yhteydessä. Alla mainitut lakisääteiset velvoitteet ovat erityisen oleellisia.

Rahanpesun ehkäisemistä sekä valtuutustamme koskevien lakisääteisten vaatimusten ja sääntelyvaatimusten noudattaminen: Meillä on velvollisuus valvoa käsittelemiämme maksuja ja ilmoittaa epäilyttävistä maksuista poliisille. Tätä varten saatamme esimerkiksi pitää kirjaa maksuista, joihin saattaa mielestämme liittyä petoksia tai muita rikollisia toimia. Meillä on myös velvollisuus toimittaa viranomaisille tilastotietoja. Valtuutettuna maksulaitoksena meillä on myös lakisääteinen velvollisuus ilmoittaa maksajille vakavista tilanteista, jotka voivat vaikuttaa heidän taloudellisiin intresseihinsä. Jos käytät Suoraveloituspalveluamme, meillä on lisäksi velvollisuus kerätä sinua koskevia tietoja henkilöllisyytesi vahvistamiseksi ja ottaa sinuun yhteyttä esimerkiksi tiedottaaksemme Palvelun käyttöehtojen muutoksista.

Meillä on velvollisuus huolehtia kirjanpitomääräysten mukaisesta kirjanpidosta, mikä tarkoittaa, että meillä on velvollisuus säilyttää maksuihin liittyviä henkilötietoja kirjanpidossa.

Käsittely on välttämätöntä meidän ja kolmannen osapuolen oikeutettujen etujen vuoksi

Tilanteessa, jossa henkilötietojesi käsittelystä saatava hyöty on suurempi kuin perusoikeuksiesi ja -vapauksiesi merkitys, meillä on oikeutettu etu käsitellä henkilötietojasi.

Kun nojaamme tähän oikeudelliseen perusteeseen henkilötietojesi käsittelyssä, tavoittelemme esimerkiksi seuraavia hyötyjä:

Palvelumme tarjoaminen sinulle: Jotta Toimittaja voi vahvistaa maksusi ja esimerkiksi toimittaa ostamasi tuotteet, kerromme Toimittajalle maksun tiedot (kuten nimesi, lähettävän pankin ja tilinumeron sekä siirretyn summan). Niihin voi sisältyä myös tietoja, joita Toimittaja tarvitsee henkilöllisyytesi vahvistamiseksi.

Petosten, rahanpesun ja muiden rikosten ehkäiseminen ja havaitseminen: Petokset ja rahanpesu maksavat yhteiskunnalle paljon joka vuosi, ja kun autamme ehkäisemään muun muassa petoksia, osallistumme näiden kustannusten välttämiseen. Autamme myös muita yrityksiä petosten ehkäisemisessä ja havaitsemisessa, ja voimme auttaa Toimittajaa täyttämään rahanpesun ehkäisemiseen liittyvät velvoitteet. Tämä tarkoittaa, että toimitamme henkilötietojasi Toimittajalle, jos Toimittajalla on lakeihin ja/tai määräyksiin perustuvia velvoitteita varmistaa henkilöllisyytesi esimerkiksi rahanpesun ehkäisemiseksi.

Palvelun vianmääritys ja esimerkiksi sen toiminnan analysointi/kehittäminen: Toisinaan Palvelumme ei toimi niin hyvin kuin haluaisimme. Siksi meidän voi olla tarpeen valvoa suorittamiamme Tapahtumia, jotta voimme esimerkiksi selvittää, miksi niiden toteuttaminen kestää tavallista kauemmin. Kehitämme jatkuvasti Palveluamme parantaaksemme sen käyttökokemusta.

Asiointi kanssasi esimerkiksi valitusten ja/tai oikeudellisten vaatimusten yhteydessä: Mikäli saamme tiedusteluja ja/tai valituksia esimerkiksi Toimittajalta tai Käyttäjältä, meidän on käytettävä Käyttäjätietoja, jotta voimme tutkia tapaukset ja vastata niihin.

Oheisessa taulukossa kuvataan, mitä henkilötietoja käsittelemme ja mitä tarkoituksia varten, sekä esitellään käsittelyn oikeusperusteet.

Käsittelytoimi (käsittelyn tarkoitus) Käsiteltävät tiedot Käsittelyn oikeusperuste
Toimittajalle osoitetun Lähtevän maksun käynnistäminen ja käsittely kätevästi ja suojatusti

Tilauksen tunnistetiedot,

Taloudelliset tiedot, Laitetiedot

Sopimusvelvoitteidemme täyttäminen sinua kohtaan
Toimittajan sinulle osoittaman osoitetun Saapuvan maksun käynnistäminen ja käsittely kätevästi ja suojatusti

Tilauksen tunnistetiedot,

Taloudelliset tiedot, Laitetiedot

Sopimusvelvoitteidemme täyttäminen sinua kohtaan
Suoraveloitusvaltuutuksen määrittäminen kätevästi Suoraveloitusta varten

Tunnistetiedot, Tilauksen tunnistetiedot,

Taloudelliset tiedot

Sopimusvelvoitteidemme täyttäminen sinua kohtaan
Suoraveloitusten käynnistäminen ja käsittely ohjeidesi mukaan

Tunnistetiedot,

Tilauksen tunnistetiedot,

Taloudelliset tiedot, Laitetiedot

Sopimusvelvoitteidemme täyttäminen sinua kohtaan
Henkilöllisyytesi vahvistaminen ja/tai yhteystietojesi päivittäminen, kun käytät Palvelua Henkilöllisyyden vahvistamiseen eli henkilöllisyytesi todistamiseen Toimittajalle Tunnistetiedot Oikeutetun edun toteuttaminen (Palvelumme tarjoaminen sinulle)
Tunnistetietojesi päivittäminen Henkilöllisyyden vahvistamisen tapauksessa (90 päivän välein) Tunnistetiedot Oikeutetun edun toteuttaminen (Palvelumme tarjoaminen sinulle)
Henkilöllisyytesi vahvistaminen petosten ehkäisemiseksi

Tunnistetiedot,

Tilauksen tunnistetiedot,

Taloudelliset tiedot, Laitetiedot

Oikeutetun edun toteuttaminen (petosten, rahanpesun ja muiden rikosten ehkäiseminen ja havaitseminen)
Palvelun vianmääritys ja analysointi sen toiminnan parantamista ja yleistä liiketoiminnan kehittämistä varten

Tunnistetiedot,

Tilauksen tunnistetiedot,

Taloudelliset tiedot, Laitetiedot

Oikeutetun edun toteuttaminen (esim. Palvelun vianmääritys ja sen toiminnan analysointi/kehittäminen)
Palvelun esitystavan muokkaaminen käyttäjälle Laitetiedot ja Tunnistetiedot Oikeutetun edun toteuttaminen (Palvelun esitystavan muokkaaminen käyttäjälle)
Yhteyden ottaminen käyttäjään tarkoituksena tiedottaa Palveluun liittyvästä seikasta Tunnistetiedot

Lakisääteisten velvoitteiden noudattaminen

Oikeutetun edun toteuttaminen (asiointi kanssasi esimerkiksi valitusten yhteydessä)

Lakeihin ja määräyksiin perustuvien velvoitteiden noudattaminen (rahanpesun estäminen)

Tunnistetiedot,

Tilauksen tunnistetiedot,

Taloudelliset tiedot, Laitetiedot

Lakisääteisten velvoitteiden noudattaminen
Lakeihin ja määräyksiin perustuvien velvoitteiden noudattaminen (rahanpesun estäminen)

Tunnistetiedot,

Tilauksen tunnistetiedot,

Taloudelliset tiedot, Laitetiedot

Lakisääteisten velvoitteiden noudattaminen
Lakeihin ja määräyksiin perustuvien velvoitteiden noudattaminen (kirjanpitolait)

Tunnistetiedot,

Tilauksen tunnistetiedot,

Taloudelliset tiedot, Laitetiedot

Lakisääteisten velvoitteiden noudattaminen
Valitusten käsittely taikka oikeudellisten vaatimusten esittäminen, toteuttaminen ja/tai niiltä puolustautuminen

Tunnistetiedot,

Tilauksen tunnistetiedot,

Taloudelliset tiedot, Laitetiedot

Oikeutetun edun toteuttaminen (valitusten käsittely taikka oikeudellisten vaatimusten esittäminen, toteuttaminen ja/tai niiltä puolustautuminen)

Toimittaja

Jotta Toimittaja voi vahvistaa maksusi ja esimerkiksi toimittaa ostamasi tuotteet, kerromme Toimittajalle maksun tiedot (kuten nimesi, lähettävän pankin ja tilinumeron sekä siirretyn summan).

Sen lisäksi Toimittajalle saatetaan välittää osoitteesi, puhelinnumerosi, sähköpostiosoitteesi, henkilötunnuksesi ja/tai passisi/henkilökorttisi numero, jotta Toimittaja voi vahvistaa henkilöllisyytesi, kun Palvelua käytetään tähän tarkoitukseen. Jaamme Toimittajalle nämä tiedot, jos Toimittajalla on lakeihin ja/tai määräyksiin perustuva velvollisuus vahvistaa henkilöllisyytesi osana rahanpesun, petosten tai muun rikollisen toiminnan ehkäisemistä tai Toimittajaan kohdistuu muita mahdollisia lakeihin ja/tai määräyksiin perustuvia vaatimuksia.

Henkilötietojesi jakaminen Toimittajalle perustuu siihen, että se on välttämätöntä, jotta voimme täyttää sopimusvelvoitteemme sinua kohtaan, toteuttaa oikeutetun etumme tai suorittaa Tapahtuman, taikka Toimittajan maksusi vahvistamista koskevaan oikeutettuun etuun ja mahdolliseen lakisääteiseen velvollisuuteen vahvistaa henkilöllisyytesi.

Kun henkilötietojasi on jaettu Toimittajalle, Toimittaja on vastuussa (rekisterinpitäjänä) henkilötietojesi käsittelystä.

Kolmansien osapuolten maksupalveluntarjoajat

Palvelumme tarjoamiseen voi osallistua kolmannen osapuolen maksupalveluntarjoajia. Tällöin jaamme henkilötietojasi kyseisille kolmannen osapuolen palveluntarjoajille, jotta ne voivat välittää tiedot Toimittajalle. Jos emme jaa tietojasi tällaiselle kolmannen osapuolen maksupalveluntarjoajalle, et voi suorittaa Tapahtumaa.

Tällainen henkilötietojesi jakaminen kolmannen osapuolen maksupalveluntarjoajalle perustuu siihen, että käsittely on välttämätöntä, jotta voimme täyttää sopimusvelvoitteemme sinua kohtaan, toteuttaa oikeutetun etumme tai suorittaa Tapahtuman.

Jos haluat tietää lisää siitä, mitä tarkoituksia varten kolmannen osapuolen maksupalveluntarjoaja käsittelee henkilötietojasi, tutustu kyseisen palveluntarjoajan tietosuojakäytäntöön.

Viranomaiset ja pankkisi

Meidän on siirrettävä joitakin henkilötietojasi pankillesi Tapahtuman suorittamista varten. Tällainen käsittely perustuu siihen, että se on välttämätöntä, jotta voimme täyttää sopimusvelvoitteemme sinua kohtaan, toteuttaa oikeutetun etumme tai suorittaa Tapahtuman. Voimme myös siirtää henkilötietojasi pankille maksuongelmien vianmääritystä varten. Kun teemme näin, toiminnan perusteena on maksuongelmien vianetsintään liittyvä oikeutettu etumme.

Saatamme myös joutua jakamaan henkilötietojasi ja maksutietojasi poliisi-, vero- tai muille viranomaisille sekä mahdollisesti pankillesi. Näin toimitaan tarvittaessa, jos maksutapahtumia on tutkittava rahanpesulainsäädäntöön liittyvien rikkomusten, Palvelun väärinkäytön ja muiden rikollisten toimien ehkäisemiseksi ja paljastamiseksi. Kun henkilötietojasi jaetaan viranomaisille näitä tarkoituksia varten, perusteena on velvollisuutemme noudattaa lakisääteisiä velvoitteitamme. Kun henkilötietojasi jaetaan pankillesi näitä tarkoituksia varten, perusteena on petosten ja muun rikollisen toiminnan ehkäisemiseen liittyvä oikeutettu etumme.

Kun henkilötietojasi on jaettu viranomaisille tai pankillesi, kyseinen viranomainen tai pankkisi on vastuussa (rekisterinpitäjänä) henkilötietojesi käsittelystä.

Yhteistyökumppaneinamme toimivat muut kolmannet osapuolet

Tapahtuman suorittamista varten voimme joutua jakamaan henkilötietojasi yhteistyökumppaneille, kuten sähköisen identiteetin tarkistuspalveluiden ja muiden samankaltaisten palvelujen toimittajille, identiteettisi vahvistamiseksi ja/tai yhteystietojesi päivittämiseksi/täydentämiseksi. Henkilötietojesi jakaminen tällaiselle Kolmannelle osapuolelle perustuu siihen, että se on välttämätöntä, jotta voimme täyttää sopimusvelvoitteemme sinua kohtaan, toteuttaa oikeutetun etumme tai suorittaa Tapahtuman, ja jos käytät Suoraveloituspalveluamme, lakisääteiseen velvoitteeseen vahvistaa henkilöllisyytesi sekä Toimittajan lakisääteiseen velvollisuuteen vahvistaa henkilöllisyytesi.

Jos käytät Suoraveloituspalveluamme, voimme joutua jakamaan henkilötietojasi myös pakoteluetteloista vastaaville virallisille tahoille tarkoituksena verrata henkilötietojasi kyseisiin luetteloihin ja arvioida maksuusi liittyviä riskejä.

Lisäksi voimme joutua ajoittain jakamaan henkilötietojasi myös pilvipohjaisten palveluiden tarjoajille, kuten teknisen palvelinkapasiteetin tarjoajille. Näin toimitaan tarkoituksena tarjota Palvelua ja/tai parantaa Palvelua esimerkiksi datan analysoinnin ja testauksen avulla. Toimiessamme näin käsittelemme henkilötietoja vain siinä laajuudessa kuin on kyseisessä tapauksessa ja kyseistä tarkoitusta varten tarpeen ja pseudonymisoimme tai anonymisoimme henkilötietosi kun mahdollista huomioiden käsittelyyn liittyvän riskin asteen.

Kun henkilötietojasi jaetaan tällaiselle Kolmannelle osapuolelle, kyseinen Kolmas osapuoli toimii tyypillisesti henkilötietojesi käsittelijänä, eli se käsittelee henkilötietojasi meidän puolestamme ja ohjeidemme mukaisesti.

Trustly Group -konserni

Edellä mainittujen Kolmansien osapuolten lisäksi henkilötietojasi voidaan jakaa Trustly Group -konserniin kuuluville yhtiöille, kun se on tarpeen, jotta voimme tarjota Palvelua. Tällainen käsittely perustuu siihen, että se on välttämätöntä, jotta voimme täyttää sopimusvelvoitteemme sinua kohtaan, toteuttaa oikeutetun etumme tai suorittaa Tapahtuman.

Kun henkilötietojasi jaetaan konserniyhtiölle, kyseinen konserniyhtiö toimii henkilötietojesi käsittelijänä. Tämä tarkoittaa sitä, että kyseinen konserniyhtiö käsittelee henkilötietojasi meidän puolestamme ja ohjeidemme mukaisesti.

Säilytämme henkilötietojasi tyypillisesti EU:ssa / Euroopan talousalueella sijaitsevilla palvelimilla. Joissakin tapauksissa Toimittaja ja/tai muu Kolmas osapuoli, joille jaamme tietojasi, saattaa kuitenkin sijaita EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolella. Ennen henkilötietojesi mahdollista siirtoa EU:n / Euroopan talousalueen ulkopuolisessa maassa sijaitsevalle Toimittajalle tai Kolmannelle osapuolelle käsittelyä varten varmistamme kaikin kohtuullisin keinoin, että käsittelyssä varmistetaan tietojesi korkeatasoinen suojaus ja noudatetaan sovellettavassa tietosuojalainsäädännössä asetettuja vaatimuksia.

Meillä on toimistot Ruotsissa, Saksassa, Yhdistyneessä kuningaskunnassa, Espanjassa, Suomessa ja Maltalla. Näissä maissa sijaitsevat Trustlyn työntekijät ja edustajat voivat saada pääsyn henkilötietoihisi, mikäli heidän toimenkuvansa/tehtävänsä niin vaatii. EU:n tietosuojalait suojaavat kaikkia näissä toimipaikoissa käytettäviä henkilötietoja, ja tiedot salataan, kun niitä siirretään internetyhteyden välityksellä.

Me toteutamme tarvittavat toimenpiteet, joilla varmistetaan henkilötietojesi korkeatasoinen, käsittelyyn liittyviä riskejä vastaava suojaus, ja suojaamme tietoja fyysisin ja elektronisin suojatoimin sekä menettelyin.

Henkilötietoihisi saavat pääsyn vain työntekijät, Trustlyn edustajat ja Kolmannet osapuolet, jotka tarvitsevat kyseisiä tietoja, jotta voimme tarjota sinulle Palvelua ja/tai toimia sovellettavien lakien ja määräysten mukaisesti.

Käytämme TLS-salattuja palveluita tietojesi suojaamiseksi, kun niitä siirretään internetyhteyden välityksellä. TLS-salatut palvelut käyttävät alan parhaiden käytäntöjen mukaisia määrityksiä ja noudattavat alalla tunnustettuja standardeja.

Sinulla on tiettyjä oikeuksia, jotka koskevat keräämiämme henkilötietojasi. Ne ovat seuraavat:

– Pääsy omiin tietoihisi: Saat Trustlylta tietoa esimerkiksi siitä, mitä henkilötietojasi olemme keränneet ja miksi.

– Oikaisu: Jos käsittelemissämme henkilötiedoissasi on virheitä, sinulla on oikeus saada tiedot korjattua.

– Poistaminen: Voit pyytää Trustlya poistamaan sinua koskevia kerättyjä henkilötietoja. Trustlylla on tietyissä olosuhteissa velvollisuus poistaa ne.

– Käsittelyn rajoittaminen: Voit pyytää Trustlya rajoittamaan henkilötietojesi käsittelyä tietyissä tilanteissa, jos esimerkiksi kiistät käsittelemiemme henkilötietojesi täsmällisyyden. Tällöin meidän on rajoitettava käsittelyä sillä välin, kun pyyntösi oikeellisuutta varmistetaan.

– Käsittelyn vastustaminen: Voit vastustaa Trustlyn tekemää käsittelyä, jolloin meidän on arvioitava, voimmeko jatkaa henkilötietojesi käsittelyä.

– Siirto järjestelmästä toiseen: Voit pyytää Trustlya toimittamaan sinulle kaikki sinua koskevat tiedot, joita Trustly käsittelee. Joissain tapauksissa meillä on velvollisuus noudattaa pyyntöäsi ja toimittaa sinulle henkilötietosi, joita käsittelemme.

– Valituksen tekeminen: Jos olet tyytymätön siihen, miten käsittelemme henkilötietojasi, voit tehdä valituksen Ruotsin tietosuojaviranomaiselle, joka on johtava valvontaviranomainen Trustlyn osalta. Voit tehdä valituksen myös EU:n alueella olevan kotimaasi tietosuojaviranomaiselle.