Loppukäyttäjiä Koskeva Yksityisyydensuoja

Trustly Group AB, Y-tunnus 556754-8655, (”Trustly”, ”me” tai ”meidän”) on ruotsalainen maksulaitos, joka tarjoaa pankeista riippumattoman maksamisratkaisun, jonka avulla voidaan suorittaa pankkitilien välisiä tapahtumia useissa pankeissa tietyissä maissa (”palvelu”). Palvelun avulla käyttäjä (”käyttäjä”) voi tehdä helposti verkkopankkimaksuja verkossa toimivalle tuotteiden tai palvelujen toimittajalle (”toimittaja”). Voit siis maksaa tuotteita ja palveluja suoraan pankkitililtäsi. Lisäksi voimme myös kääntää rahavirran, eli voit kirjautua verkkopankkiisi ja valita, mille pankkitilille toimittajasi siirtää varoja, jos esimerkiksi haluat palauttaa ostamiasi tuotteita.

Meillä on toimintaamme Ruotsin Finanssivalvonnan valtuutus.

Keräämme henkilöllisyyteesi liittyviä tietoja, kuten nimesi.

Kun käytät palveluamme, keräämme maksutapahtuman aikana verkkopankkipalvelussa olevia tietojasi (esim. nimi, osoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite, tilinumero, tilin saldo, henkilötunnus ja mahdollisesti passin tai henkilötodistuksen numero).

Tallennamme tietoa myös käyttämästäsi IP-numerosta sekä käyttämästäsi laitteesta ja käyttöjärjestelmästä.

Keräämme ja käsittelemme tietoja, jotta voimme käynnistää maksusi toimittajalle, rekisteröidä maksutapahtumasi pankillesi ja suorittaa maksun muutenkin turvallisesti. Lyhyesti sanottuna, tarvitsemme kerättäviä tietoja maksun suorittamiseen. Käsittelemme henkilötietojasi maksun suorittamisen lisäksi täyttääksemme rahanpesun estämiseen ja terrorismin rahoituksen torjuntaan liittyvät lakisääteiset vaatimukset sekä ehkäistäksemme petoksia ja muita rikollisia toimia.

Jotta voimme tarjota mahdollisimman hyvää palvelua, saatamme käyttää antamiasi tietoja palvelun vianmääritykseen häiriötilanteissa sekä palvelun toiminnan parantamiseen.

Ryhdymme tarvittaviin toimenpiteisiin tietojesi suojaamiseksi, jotta tietojasi ei päädy kolmansille osapuolille muulla tavalla ja sitoudumme olemaan luovuttamatta tietojasi mainostarkoituksiin.

Välttämätöntä sopimuksen toimeenpanon kannalta

Annat itse henkilötiedot meille sen seurauksena, että olet solminut sopimuksen kanssamme. Näin tapahtuu silloin, kun rekisteröit suoraveloitusvaltuutuksen, joka antaa meille oikeuden veloittaa varoja pankkitililtäsi ohjeidesi mukaisesti. Käsittelemme henkilötietojasi täyttääksemme velvoitteemme kyseisen sopimuksen nojalla. Lisäksi näiden henkilötietojen antaminen meille on välttämätöntä, jotta voit kirjautua suoraveloituspalveluumme.

Lakisääteiset velvoitteemme

Valtuutettuna maksulaitoksena meidän on noudatettava useita lakisääteisiä velvoitteita (esimerkiksi suoraveloitukseen liittyvää lainsäädäntöä) ja siksi meidän saattaa olla tarpeen kerätä ja käsitellä henkilötietojasi. Toimimme näin seuraavissa tilanteissa:

● Valtuutukseemme liittyvien lakisääteisten vaatimusten ja sääntelyvaatimusten noudattaminen: Meillä on velvollisuus valvoa käsittelemiämme maksuja. Sitä varten saatamme pitää kirjaa maksutapahtumista, joihin saattaa mielestämme liittyä petoksia tai muita rikollisia toimia.

● Rahanpesun ehkäisemistä koskevien lakisääteisten vaatimusten ja sääntelyvaatimusten noudattaminen: Meillä on myös velvollisuus noudattaa vaatimuksia rahanpesun ehkäisemiseksi. Siksi meidän on valvottava käsittelemiämme maksutapahtumia. Toisin sanoen meidän on tiedettävä, ketkä käyttävät palvelua.

Välttämätöntä meidän tai kolmannen osapuolen oikeutettujen etujen takia

Käsittelemme henkilötietojasi myös, kun perusoikeutesi tai -vapautesi eivät ylitä käsittelystä seuraavia hyötyjä. Meillä siis sanotaan olevan oikeutettu etu käsitellä henkilötietojasi.

Kun nojaamme tähän oikeudelliseen perustaan käsitellä henkilötietojasi, tavoittelemme seuraavia hyötyjä:

● Rikosten, kuten petosten ja rahanpesun, ehkäiseminen ja havaitseminen: Petokset ja rahanpesu maksavat yhteiskunnalle paljon joka vuosi, ja kun autamme ehkäisemään muun muassa petoksia osallistumme yhteiskunnassa näiden kustannusten ehkäisyyn. Autamme myös muita yrityksiä petosten ehkäisemisessä ja havaitsemisessa ja voimme auttaa toimittajaasi täyttämään rahanpesun ehkäisemiseen liittyvät velvoitteet. Se tarkoittaa, että toimitamme henkilötietosi toimittajallesi, jos toimittajallasi on lakisääteisiä velvoitteita varmistaa henkilöllisyytesi esim. rahanpesun ehkäisemiseksi.

● Palvelun vianmääritys ja sen toiminnan analysointi/kehittäminen: Toisinaan palvelumme ei toimi niin hyvin kuin haluaisimme. Siksi meidän voi olla tarpeen valvoa suorittamiamme maksutapahtumia, jotta voimme esimerkiksi selvittää, miksi niiden suorittaminen kestää tavallista kauemmin. Kehitämme jatkuvasti palvelujamme parantaaksemme käyttäjäkokemusta.

● Valitusten ja riita-asioiden ratkaisu: Mikäli saamme tiedusteluja tai valituksia toimittajalta tai käyttäjältä, meidän on käytettävä käyttäjätietoja, jotta voimme tutkia kyseisiä asioita ja vastata niihin.

Toimittajasi

Jotta toimittaja voi vahvistaa maksutapahtuman ja esimerkiksi toimittaa ostamasi tuotteet tai täydentää toimittajalla olevaa tiliäsi, tarjoamme toimittajalle tiedot maksutapahtumasta (mukaan lukien nimesi, tilinumerosi ja siirretyn summan).

Sen lisäksi toimittajalle saatetaan toimittaa osoitteesi, sähköpostiosoitteesi, henkilötunnuksesi ja/tai passisi/henkilökorttisi numero, jotta toimittaja voi vahvistaa henkilöllisyytesi osana rahanpesun, petoksen tai muun rikollisen toiminnan ehkäisemistä sekä täyttää mahdolliset toimittajaan kohdistuvat lakisääteiset velvoitteet.

Aina, kun henkilötietojasi jaetaan toimittajan kanssa, varmistamme, että käytämme turvallisia viestintäkanavia ja velvoitamme toimittajan sopimuksen nojalla käsittelemään henkilötietojasi ainoastaan tässä yksityisyydensuojassa määritettyjen tavoitteiden mukaisesti.

Viranomaiset ja pankkisi

Saatamme joutua jakamaan henkilötietojasi ja maksutapahtumatietojasi poliisille tai muille vastaaville viranomaisille sekä mahdollisesti pankillesi. Näin tehdään silloin, jos maksutapahtumia on tutkittava rahanpesulainsäädäntöön liittyvien rikkomusten, palvelun väärinkäytön ja muiden rikollisten toimien ehkäisemiseksi ja paljastamiseksi.

Yhteistyökumppaneinamme toimivat kolmannet osapuolet

Henkilöllisyytesi ja osoitteesi vahvistamiseksi saatamme luovuttaa henkilötietosi yhteistyökumppaneille, kuten sähköisen identiteetin tarkistus- ja vastaavien palvelujen toimittajille. Varmistamme, että käytämme turvallisia viestintäkanavia ja velvoitamme toimittajan sopimuksen nojalla käsittelemään henkilötietojasi ainoastaan tässä yksityisyydensuojassa määritettyjen tavoitteiden mukaisesti, kun luovutamme henkilötietosi yhteistyökumppaneille. Toimimme samalla tavalla suhteessa toimittajaasi.

Säilytämme henkilötietojasi Ruotsissa sijaitsevilla palvelimilla. Olemme ryhtyneet tarvittaviin toimenpiteisiin henkilötietojesi suojaamiseksi ja fyysisten, elektronisten ja menettelyjä koskevien suojatoimien ylläpitämiseksi.

Rajoitamme pääsyn henkilötietoihisi vain niihin työntekijöihin ja kolmansiin osapuoliin, joiden on saatava kyseiset tiedot palvelun tarjoamiseksi, tai kolmansien osapuolten kohdalla niiden tuotteiden tai palvelujen tarjoamiseksi, joita haluat ostaa toimittajalta.

Suojaamme aina tietosi, kun niitä lähetetään internetin kautta käyttämällä suojattuja verkkopalvelinteknologioita. Siirrettävät tiedot salataan uusimpien salausprotokollien mukaisesti, jotta tiedot voidaan suojata, kun niitä siirretään internetin kautta.

Säilytämme henkilötietojasi niin kauan, kun lakisääteisten velvoitteidemme noudattaminen sitä vaatii. Erityisesti meidän on huomioitava velvoitteemme säilyttää tiedot, jotka koskevat käsittelemiämme maksutapahtumia ja maksutapahtumia suorittavan henkilön henkilöllisyyttä. Säilytämme henkilötietojasi myös mahdollisia riita-asioita tai kysymyksiä varten, joita sinulla voi olla suorittamiisi maksutapahtumiin liittyen. Se, kuinka kauan säilytämme henkilötietojasi, voi vaihdella eri tiedoittain sen mukaan, mitkä kunkin tiedon säilyttämistä koskevat vaatimukset ovat.

Mitään tietoja ei kuitenkaan säilytetä yli seitsemää vuotta.

Meillä on toimistot Ruotsissa, Saksassa, Yhdistyneessä kuningaskunnassa, Espanjassa, Suomessa ja Maltalla. Näiden maiden työntekijöillä on, mikäli heidän työkuvauksensa/-tehtävänsä niin vaatii, oikeus käyttää tietojasi. EU:n tietosuojalait suojaavat kaikkia näissä toimipaikoissa käytettäviä henkilötietoja, ja tiedot salataan aina, kun niitä lähetetään internetin kautta.

Toimittajilla, joiden kanssa jaamme henkilötietoja, on oltava meidän hyväksyntämme, jos he haluavat käsitellä henkilötietojasi Euroopan talousalueen (ETA) ulkopuolella.

Sinulla on tiettyjä oikeuksia sinusta keräämiimme henkilötietoihin liittyen. Oikeudet ovat seuraavat:

- Pääsy omiin tietoihisi: Saat Trustlylta tietoa siitä, mitä henkilötietojasi olemme keränneet, miksi olemme keränneet niitä jne.

- Oikaisu: Jos käsittelemissämme henkilötiedoissasi on virheitä, sinulla on oikeus saada tiedot korjattua.

- Poistaminen: Voit pyytää Trustlya poistamaan sinusta keräämiämme henkilötietoja. Trustlylla on tietyissä tilanteissa velvollisuus poistaa ne.

- Käsittelyn rajoittaminen: Voit pyytää Trustlya rajoittamaan henkilötietojesi käsittelyä tietyissä tilanteissa, jos esimerkiksi kiistät käsittelemiemme henkilötietojesi oikeellisuuden. Tällöin meidän on rajoitettava käsittelyä, kun pyyntösi oikeellisuutta varmistetaan.

- Käsittelyn vastustaminen: Voit vastustaa Trustlyn tekemää käsittelyä, jolloin meidän on arvioitava, voimmeko jatkaa henkilötietojesi käsittelyä.

- Siirrettävyys: Voit pyytää Trustlya toimittamaan sinulle kaikki sinua koskevat tiedot, joita Trustly käsittelee. Joissain tapauksissa meillä on velvollisuus noudattaa kyseistä pyyntöä ja toimittaa sinulle henkilötietosi, joita käsittelemme.

- Valituksen tekeminen: Jos olet tyytymätön siihen, miten käsittelemme henkilötietojasi, voit tehdä valituksen Ruotsin tietosuojaviranomaiselle, joka on johtava valvova viranomainen Trustlyn osalta. Voit tehdä valituksen myös EU:n alueella olevan kotimaasi tietosuojaviranomaiselle.

Meillä on tukitiimi ja tietosuojavaltuutettu, joihin voit ottaa yhteyttä, jos sinulla on tähän yksityisyydensuojaan tai henkilötietojesi käsittelyyn liittyvää kysyttävää.

Me olemme niin kutsuttu rekisterinpitäjä meille toimittamiesi henkilötietojen osalta. Se merkitsee sitä, että voit ottaa meihin yhteyttä, jos haluat käyttää edellä kuvattuja oikeuksiasi. Voit ottaa yhteyttä lähettämällä pyynnön tukitiimillemme täyttämällä verkossa lomakkeen https://trustly.com/en/feedback-form/.

Halutessasi voit ottaa yhteyttä myös tietosuojavaltuutettuumme lähettämällä viestin osoitteeseen dpo@trustly.com.

Tarkista yksityisyydensuoja joka kerta, kun teet maksun käyttämällä palveluamme, sillä päivitykset voivat sisältää tietoa käsittelytoimista, joita aiomme myöhemmin suorittaa.