Betala varan direkt och Boka nu försvinner

Direktbetalning via blocket.se har upphört som betalningsalternativ den 4:e maj. Det går därmed inte att inleda nya affärer. Detta påverkar inte dig som redan har inlett en affär, det vill säga när köparen/hyrestagaren gjort en betalning. Säljaren/uthyraren kommer kunna acceptera och få betalt till sitt bankkonto och köparen/hyrestagaren täcks fortfarande av bedrägeriskyddet.

trustly
trustly

Köp och sälj tryggt och enkelt på Blocket

Tryggt och enkelt - både för köpare och säljare. Som köpare får du pengarna tillbaka om du inte får den vara du beställt. Som säljare är din betalning garanterad och betalas ut direkt till ditt bankkonto.

Så här fungerar det

1

Båda gör

handshake

Köparen och säljaren kommer överens om pris och leveranssätt.

2

Köparen gör

money

När pris och leverans är överenskommet klickar köparen på Köp-knappen i annonsen, fyller i sina uppgifter och betalar.

3

Säljaren gör

Send package

Säljaren får ett mejl från Blocket som bekräftar att betalningen gjorts. Säljaren måste acceptera betalningen på Blocket och väljer då bankkonto dit pengarna ska skickas. Varan kan nu levereras enligt överenskommelse. Pengarna hålls säkra hos Trustly och betalas ut till säljarens bankkonto senast tio dagar efter accepterad betalning. Köparen har även möjlighet att släppa betalningen så snart hen mottagit varan.

Känn igen oss när du betalar

how it works
Questions

Frågor på det?

Undrar du mer över det här med Direktbetalning?
Du kan läsa mer under fliken Vanliga frågor.

trustly
trustly

Boka semesterboende tryggt och enkelt på Blocket

Tryggt och enkelt - både för dig som hyr och hyr ut. Betalningen är skyddat tills dess att hyresgästen har kommit på plats. Hyresvärden garanteras pengarna redan vid bokningen.

Så här fungerar det

1

Hyresgästen bokar

handshake

Hyresgästen skickar en bokningsförfrågan och betalning direkt i annonsen.

2

Hyresvärden bekräftar

money

Hyresvärden bekräftar bokningsförfrågan och kalendern uppdateras automatiskt. Vi håller pengarna tills hyresgästen kommit på plats.

3

Hyresgästen flyttar in

Send package

Pengarna betals ut till hyresvärdens konto 36 timmar efter inflyttningsdatumet.

Känn igen oss när du bokar

how it works bostad
Questions

Frågor på det?

Undrar du mer över det här med Boka nu?
Du kan läsa mer under fliken Vanliga frågor.

trustly
trustly

Hyr och hyr ut tryggt och enkelt på Blocket

Tryggt och enkelt - både för dig som hyr och hyr ut. Betalningen är skyddat tills dess att hyresgästen har kommit på plats. Uthyraren garanteras pengarna redan vid bokningen.

Så här fungerar det

1

Hyrestagaren bokar

handshake

Hyrestagaren skickar en bokningsförfrågan och betalning direkt i annonsen.

2

Uthyraren bekräftar

money

Uthyraren bekräftar bokningsförfrågan. Vi håller pengarna tills hyresgästen kommit på plats.

3

Hyrestagaren får tillgång till objektet

Send package

Pengarna betals ut till uthyrarens konto 36 timmar efter att hyrestagaren fått tillgång till uthyrningsobjeket.

Känn igen oss när du bokar

how it works bostad
Questions

Frågor på det?

Undrar du mer över det här med Direktbetalning?
Du kan läsa mer under fliken Vanliga frågor.

faq
faq

Vanliga frågor

Här får du svar på dina frågor kring hur man betalar tryggt och säkert på Blocket. Med Direktbetalning kan du betala och ta betalt på Blocket direkt via ditt bankkonto.

terms
terms

Allmänna villkor för användning av betaltjänst

Dessa allmänna villkor gäller mellan Trustly Group AB ("Trustly") och Användare vid användning av Betaltjänsten. Genom sin användning av Betaltjänsten accepterar Användaren att följa dessa allmänna villkor.

Allmänna villkor för användning av betaltjänst

Dessa allmänna villkor gäller mellan Trustly Group AB ("Trustly") och Användare vid användning av Betaltjänsten. Genom sin användning av Betaltjänsten accepterar Användaren att följa dessa allmänna villkor.

1. Definitioner

  • "Användare" avser antingen en köpare eller en säljare av en Vara eller en uthyrare eller en hyrestagare av Hyresobjekt eller en hyresgäst eller en hyresvärd av Semesterboende och som använder Betaltjänsten.
  • "Bankdag" avser alla dagar utom lördag, söndag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton eller annan allmän helgdag.
  • "Bedrägeriersättning" avser kompensation till köparen/hyrestagaren/hyresgästen vid säljarens/uthyrarens bedrägeri enligt vad som närmare anges i punkt 6 nedan.
  • "Betaltjänsten" avser Trustlys betaltjänst för säker överföring av Köpeskillingen från köparen till säljaren.
  • "Köpeskilling" avser det pris i SEK för en Vara eller ett Hyresobjekt eller ett Semesterboende som överenskommits mellan köparen/hyrestagaren/hyresgästen och säljaren/uthyraren/hyresvärden.
  • "Transaktion" avser en överlåtelse/uthyrning av Vara/Hyresobjekt/Semesterboende från säljaren/uthyraren/hyresvärden till köparen/hyrestagaren/hyresgästen, enligt överenskommelse vid ett enskilt transaktionstillfälle.
  • "Vara" avser en eller flera fysiska varor som är föremål för en Transaktion.
  • "Hyresobjekt" avser en båt, husvagn, husbil eller annat fordon som är föremål för en Transaktion.
  • "Semesterboende" avser en bostad, fritidsbostad eller loka som är föremål för en Transaktion.
  • "Objekt" avser antingen en Vara eller ett Hyresobjekt eller ett Semesterboende.

2. Allmänt om Betaltjänsten

2.1 Betaltjänsten är en Internetbaserad tjänst där Trustly agerar som betalningsförmedlare av Köpeskillingen för att underlätta Transaktioner.

2.2 Avtal om en Transaktion ingås mellan köpare/hyrestagare/hyresgäst och säljare/uthyrare/hyresvärd, och Trustly är inte part i denna avtalsrelation, varför Trustly t.ex. inte tar något ansvar för Varans/Objektets skick. För Transaktionen gäller tillämplig lag, vilket är konsumentköplagen (1990:932) avseende Vara om säljaren är ett företag och köparen är en privatperson och i övriga fall köplagen (1990:931); beträffande Hyresobjekt/Semesterboende gäller avtalslagen (1915:218) samt hyresrättslig/bostadsrättslig lagstiftning oavsett om uthyraren är ett företag eller privatperson.

2.3 Betaltjänsten tillhandahålls endast för Transaktioner där köparen/hyrestagaren är en privatperson med ett svenskt personnummer och säljaren/uthyraren är en privatperson med ett svenskt personnummer eller en juridisk person vars firmatecknare har ett svenskt personnummer.

2.4 För användning av Betaltjänsten krävs att Användaren uppfyller de tekniska krav, såsom typ av webbläsare, som Trustly från tid till annan anger.

2.5 Dessa allmänna villkor kan ändras av Trustly från tid till annan utan föregående meddelande. För genomförd Transaktion gäller dock alltid den vid tiden för Transaktionen gällande versionen av dessa allmänna villkor.

3. Användning av Betaltjänsten

3.1 Betaltjänsten kan användas när köparen/hyrestagaren/hyresgästen och säljaren/uthyraren/hyresvärden överenskommit om pris för Objektet och köparen/hyrestagaren/hyresgästen saknar anledning att misstänka att denne inte kommer att erhålla Varan/få tillgång till Hyresobjektet/Semesterboendet. Användning av Betaltjänsten förutsätter att säljaren/uthyraren/hyresvärden är ansluten till internetbanken hos någon av de större bankerna i Sverige.

3.2 Köparen/hyrestagaren/hyresgästen väljer vid betalningstillfället om denne önskar använda Betaltjänsten, och betalar i sådant fall Köpeskillingen genom Betaltjänsten enligt de instruktioner som ges vid betalningstillfället.

3.3 Efter betalning av köparen/hyrestagaren/hyresgästen skickar Trustly ett meddelande till säljaren/uthyraren/hyresvärden, med uppmaning att acceptera betalningen. Säljaren/uthyraren/hyresvärden medger att Trustly i samband härmed kontrollerar säljarens/uthyrarens/hyresvärdens identitet, genom att säljaren/uthyraren/hyresvärden autentiserar sig och verifierar sitt kontonummer med sin internetbank genom Trustlys system.

3.4 Avser Transaktionen en Vara (förutom Biljetter), betalar Trustly ut Köpeskillingen till av säljaren angivet konto senast tio dagar efter det att säljaren accepterat betalningen, (avseende Hyresobjekt och Semesterboende se punkt 3.8. nedan). Avser Transaktionen en Vara i kategorin Biljetter, betalar Trustly ut Köpeskillingen till av säljaren angivet konto senast dagen efter biljettdatumet. Till Swedbank, SEB och Handelsbanken kommer pengarna fram direkt, till Nordea och övriga banker senast nästa bankdag.

3.5 Om säljaren inte accepterat betalningen av en Vara inom 72 timmar avbryts köpet automatiskt och Trustly återbetalar Köpeskillingen till köparen.

3.6 Efter genomförd betalning har köpare/hyrestagare/hyresgäst ej ångerrätt. I de fall köpare/hyrestagare/hyresgäst och säljare/uthyrare/hyresvärd kommer överens och skriftligen meddelar detta till Trustly kan Trustly dock avbryta affären.

3.7 Säljaren ansvarar för att köparen erhåller Varan inom 240 timmar från det att säljaren accepterat betalningen. Varan ska levereras enligt överenskommen leveransmetod. Om Varan skickas av säljaren ska leverans ske till av köparen angiven adress och med budfirma eller liknande leveransmetod där säljaren erhåller ett kolli- eller referensnummer som gör det möjligt att spåra försändelsen. Trustly rekommenderar att Varan paketeras på ett sådant sätt att den inte riskerar att skadas under transporten. Säljaren och köparen godkänner att Trustly agerar som representant för köparen vid kommunikation med budfirman avseende försändelsen.

3.8 Avser Transaktionen ett Hyresobjekt/Semesterboende, betalar Trustly ut Köpeskillingen till av uthyraren/hyresvärden angivet konto 36 timmar efter utgången av den dagen hyrestagaren/hyresgästen fått tillgång till Hyresobjektet/ checkat in i Semesterboendet, förutsatt att hyrestagaren/hyresgästen inte framfört någon invändning mot Hyresobjektet/Semesterboendet senast 23.59 dagen efter dagen då denne fått tillgång till Hyresobjektet. Till Swedbank, SEB och Handelsbanken kommer pengarna fram direkt, till Nordea och övriga banker senast nästa bankdag (efter betalningsdagen).

3.9 Om hyrestagaren/hyresgästen meddelar Trustly via https://trustly.com/blocket/accept#support att denne anser sig blivit utsatt för ett bedrägeri senast kl 23.59 dagen efter tillgång/incheckning, stoppas den automatiska utbetalningen av Köpeskillingen till uthyraren/hyresvärden.

3.10 Köparen/hyrestagaren/hyresgästen och säljaren/uthyraren/hyresvärden är skyldiga att iaktta dessa allmänna villkor, samt gällande lagar och regler vid användning av Betaltjänsten. Köparen/hyrestagaren/hyresgästen och säljaren/uthyraren/hyresvärden får inte använda Betaltjänsten på sådant sätt att Trustly eller annan drabbas av olägenhet eller skada.

3.11 Köparen/hyrestagaren/hyresgästen och säljaren/uthyraren/hyresvärden är skyldiga att ange om de är en person i politiskt utsatt ställning. Om köparen/hyrestagaren/hyresgästen är en person i politiskt utsatt ställning måste köparen/hyrestagaren/hyresgästen fylla i denna blankett innan en betalning genomförs. Om säljaren/uthyraren/hyresvärden är en person i politiskt utsatt ställning måste säljaren/uthyraren/hyresvärden fylla i denna blankett innan en betalning accepteras.

4. Trustlys ansvar och åtaganden

4.1 Trustly är ett betalningsinstitut under Finansinspektionens tillsyn och har tillstånd att bedriva verksamhet i EU. Trustly använder samma kryptering som bankerna och regelbundna systemkontroller utförs av oberoende säkerhetsinstitut. All kommunikation mellan Användarens webbläsare och Betaltjänsten är krypterad med Secure Socket Layer, SSL. Även all intern kommunikation mellan komponenterna i Betaltjänsten krypteras med SSL.

4.2 Trustly förbinder sig att (i) i enlighet med dessa allmänna villkor förvara Köpeskillingen och hålla den avskild från Trustlys medel enligt lagen (1944:181) om redovisningsmedel); (ii) kommunicera med köparen/hyrestagaren/hyresgästen och säljaren/uthyraren/hyresvärden i enlighet med punkt 3 ovan; och (iii) utbetala/återbetala Köpeskillingen i enlighet med dessa allmänna villkor.

4.3 Trustly har rätt att förlita sig på elektroniska meddelanden, instruktioner och annan kommunikation som Användaren tillsänder Trustly i anledning av dessa allmänna villkor.

4.4 Trustlys ansvar är begränsat per Transaktion till direkt skada till ett sammanlagt belopp motsvarande det belopp som erlagts av köparen/hyrestagaren/hyresgästen i samband med Transaktionen, bestående i Köpeskilling och administrationsavgift. Trustly ansvarar inte för utebliven vinst eller annan indirekt skada eller förlust. Denna ansvarsbegränsning gäller inte vid uppsåt eller grov vårdslöshet, eller om annat följer av tvingande lag.

4.5 Användaren ska, för att inte förlora sin rätt till skadestånd, framställa krav på skadestånd till Trustly inom skälig tid från det att Användaren fått kännedom om eller borde ha fått kännedom om den omständighet på vilken skadeståndet grundas, dock senast inom ett (1) år från Transaktionen.

5. Avgifter

5.1 För användning av Betaltjänsten utgår en administrationsavgift enligt Trustlys vid var tid gällande pris, som framgår före genomförd Transaktion. Administrationsavgiften betalas av antingen av köparen/hyrestagaren/hyresgästen eller säljaren/uthyraren/hyresvärden i samband med betalning/mottagande av Köpeskillingen och återbetalas inte under några omständigheter. Betalning av Köpeskillingen och administrationsavgift ska göras i svenska kronor.

6. Bedrägeriersättning (Köpskydd/Bokningsskydd)

6.1 Trustly åtar sig enligt dessa allmänna villkor att kompensera köparen/hyrestagaren/hyresgästen i det fall denne utsätts för ett bedrägeri från säljarens/uthyrarens/hyresvärdens sida i samband med en Transaktion, genom betalning av Bedrägeriersättning enligt nedan. Med bedrägeri avses enligt dessa allmänna villkor bedrägeri eller grovt bedrägeri enligt brottsbalken (1962:700).

6.2 Bedrägeriersättning utgår med maximalt tio tusen (10 000) SEK per individuell köpare avseende Vara och hundra tusen (100 000) SEK per individuell hyresgäst/hyrestagare avseende Semesterboende/Hyresobjekt, oavsett antalet Transaktioner, och endast under förutsättning att köparen/hyrestagaren/hyresgästen polisanmäler bedrägeriet, att köparen/hyrestagaren/hyresgästen inte haft anledning att misstänka att säljaren/uthyraren/hyresvärden saknade rätt att förfoga över egendomen (beaktat omständigheterna kring köpet, egendomens beskaffenhet, priset för Objektet och de förhållanden under vilka den utbjöds) och att köparen/hyrestagaren/hyresgästen vidtar övriga angivna åtgärder enligt dessa allmänna villkor.

6.3 Vid Bedrägeriersättning inträder Trustly i köparens/hyrestagarens/hyresgästens ställe och övertar köparens/hyrestagarens/hyresgästens krav på säljaren/uthyraren/hyresvärden, upp till det belopp som täcks av Bedrägeriersättningen.

6.4 Bedrägeriersättning utgår inte vid köp av följande Varor:

1. Immateriella varor eller tjänster inklusive licenser

2. Fastigheter (inklusive, utan begränsning, bostäder)

3. Företag eller verksamheter

4. Produkter som levereras specialanpassade

5. Färdbiljetter (inklusive, utan begränsning, flygbiljetter)

6. Objekt som är olagliga att sälja eller inneha enligt svensk lagstiftning

7. Industriella maskiner som används i tillverkning

8. Objekt som motsvarar kontanter (inklusive, utan begränsning, presentkort)

6.5 Köparen/hyrestagaren/hyresgästen har inte rätt till Bedrägeriersättning om denne erhåller kompensation från säljaren/uthyraren/hyresvärden eller på annat sätt erhåller kompensation för sin förlust. Trustly har i sådant fall rätt att, helt eller delvis, återkräva utbetald Bedrägeriersättning.

6.6 Köparen/hyrestagaren/hyresgästen frånsäger sig rätten till Bedrägeriersättning om denne själv, eller via Trustly, tillser att säljaren/uthyraren/hyresvärden mottar betalning för ett Objekt tidigare än vad som bestäms enligt dessa Allmänna Villkor.

6.7 Vid eventuell fraktskada skall säljaren söka kompensation via det fraktbolag försändelsen har skickats med. Det är upp till säljaren att se till att paketet skickas och paketerats på korrekt sätt i enlighet med fraktbolagets villkor.

7. Hantering av begäran om Bedrägeriersättning

7.1 Innan Bedrägeriersättning begärs ska köparen/hyrestagaren/hyresgästen och säljaren/uthyraren/hyresvärden försöka komma överens om hur den uppkomna tvisten kan lösas. Kan en sådan överenskommelse inte nås kan köparen begära Bedrägeriersättning enligt punkt 7.2 nedan.

7.2 Avseende en Vara, förutom i kategorin biljetter (för biljetter se punkt 7.3 nedan), skall Köparen för att ha rätt till Bedrägeriersättning, anmäla begäran om detta enligt följande:

(a) Köparen ska inom 240 timmar från det att säljaren accepterat betalningen göra en anmälan via https://trustly.com/blocket/accept#support. Om Köparen inte gör en anmälan inom denna tidsfrist förlorar köparen rätten till Bedrägeriersättning.

(b) Köparen ska så snart det kan ske styrka sin identitet och tillhandahålla relevant dokumentation till Trustly, innefattande men inte begränsat till kopia av polisanmälan, relevanta kvitton, korrespondens med säljaren, tredjepartsintyg eller annan information avseende Transaktionen.

(c) Köparen och säljaren är skyldiga att följa de instruktioner som Trustly lämnar i sin ärendehantering vid en bedrägeriutredning.

(d) Om Trustly finner att det objektet som skickats av säljare till köpare inte överensstämmer med objektbeskrivningen i annonsen måste säljaren och köparen acceptera att varan returneras och köpesumman återbetalas till köparen. Köparen ska skicka tillbaka Varan på egen bekostnad med budfirma eller liknande leveransmetod där köparen erhåller ett kolli- eller referensnummer som gör det möjligt att spåra försändelsen. Trustly rekommenderar att Varan paketeras på ett sådant sätt att den inte riskerar att skadas under transporten. Säljaren och köparen godkänner att Trustly agerar som representant för köparen vid kommunikation med budfirman avseende försändelsen. Varan ska skickas till av Trustly angiven adress. Köparen ska på Trustlys begäran uppvisa skriftlig dokumentation på att Varan återsänts.

7.3 Avseende en Vara inom kategorin biljetter, skall Köparen för att ha rätt till Bedrägeriersättning, anmäla begäran om detta enligt följande:

(a) Köparen ska inom 24 timmar efter event-datumet göra en anmälan via https://trustly.com/blocket/accept#support. Om Köparen inte gör en anmälan inom denna tidsfrist förlorar köparen rätten till Bedrägeriersättning.

(b) Köparen ska så snart det kan ske styrka sin identitet och tillhandahålla relevant dokumentation till Trustly, innefattande men inte begränsat till kopia av polisanmälan, relevanta kvitton, korrespondens med säljaren, tredjepartsintyg, exempelvis intyg från biljettutfärdaren eller annan information avseende Transaktionen.

(c) Köparen och säljaren är skyldiga att följa de instruktioner som Trustly lämnar i sin ärendehantering vid en bedrägeriutredning.

7.4 Avseende ett Hyresobjekt/Semesterboende skall hyrestagaren/hyresgästen, för att ha rätt till Bedrägeriersättning, anmäla begäran om detta enligt följande:

(a) Hyrestagaren/hyresgästen ska senast kl 23.59 dagen efter dagen då denne fått tillgång till Hyresobjektet senast kl 23.59 dagen efter incheckningsdagen göra en anmälan via https://trustly.com/blocket/accept#support. Om hyrestagaren/hyresgästen inte gör en anmälan inom denna tidsfrist förlorar hyrestagaren/hyresgästen rätten till Bedrägeriersättning.

(b) Hyrestagaren/hyresgästen ska så snart det kan ske styrka sin identitet och tillhandahålla relevant dokumentation till Trustly, innefattande men inte begränsat till kopia av polisanmälan, relevanta kvitton, korrespondens med uthyraren/hyresväden, tredjepartsintyg eller annan information avseende Transaktionen.

(c) Hyrestagaren/hyresgästen samt uthyraren/hyresvärden är skyldiga att följa de instruktioner som Trustly lämnar i sin ärendehantering vid en bedrägeriutredning.

(d) Bedrägeriersättning utgår ej om hyrestagaren/hyresgästen och uthyraren/hyresvärden frångått vad som angivits beträffande datum för incheckning och period vid bokningstillfället.

7.5 När en anmälan gjorts till Trustly avgör Trustly om köparen/hyrestagaren/hyresgästen har rätt till Bedrägeriersättning. För detta beslut kommer Trustly att begära in kompletterande underlag från säljaren/uthyraren/hyresvärden. Trustly bestämmer ensidigt om Bedrägeriersättning ska utgå och meddelar köparen/hyrestagaren/hyresgästen och säljaren/uthyraren/hyresvärden sitt beslut via e-mail. Trustlys beslut om Bedrägeriersättning kan inte överklagas och måste följas fullt ut av både köparen/hyrestagaren/hyresgästen och säljaren/uthyraren/hyresvärden.

7.6 Om Trustly finner att Bedrägeriersättning ska utgå, betalar Trustly ut denna till köparen/hyrestagaren/hyresgästen förutsatt att köparen/hyrestagaren/hyresgästen fullgjort sina åtaganden enligt punkt 7.1, 7.2, 7.3. respektive 7.4. Trustly har därefter rätt att utkräva motsvarande belopp från säljaren/uthyraren/hyresvärden enligt punkt 7.9 nedan.

7.7 Trustly förbehåller sig rätten att hålla på betalningen tills dess att polisutredning/domslut fastställer vem som är berättigad köpesumman.

7.8 Vid bedrägerianmälan från köpare/hyrestagare/hyresgäst kommer Trustly begära information från säljare/uthyrare/hyresvärd via epost. Om säljare/uthyrare/hyresvärd ej inkommer med skriftligt svar inom 10 dagar mister säljare/uthyrare/hyresvärd möjligheten att bestrida anmälan.

7.9 I de fall då säljaren/uthyraren/hyresvärden redan mottagit Köpeskillingen, ska säljaren/uthyraren/hyresvärden återbetala till Trustly ett belopp motsvarande Bedrägeriersättningen omedelbart efter det att Trustly meddelat säljaren/uthyraren/hyresvärden sitt beslut om Bedrägeriersättning. Om full betalning inte finns registrerad på Trustlys angivna konto inom 240 timmar efter Trustlys meddelande om beslut om Bedrägeriersättning (förfallodagen) skickas två påminnelser med 168 timmars mellanrum, samt ska för varje påminnelse en påminnelseavgift om femtio (50) kr betalas till Trustly. Dröjsmålsränta enligt räntelagen (1975:635) utgår från förfallodagen. 336 timmar efter det att den andra påminnelsen skickats utan att återbetalning skett, lämnas ärendet vidare till inkassobolag eller kronofogden.

7.10 Om köparen/hyrestagaren/hyresgästen återkallar en Bedrägerianmälan, eller på annat sätt meddelar Trustly att betalning för det Objekt Bedrägerianmälan avser, ska skickas till säljaren/uthyraren/hyresvärden, frånsäger sig köparen/hyrestagaren/hyresgästen rätten till Bedrägeriersättning.

8. Support

8.1 Trustly tillhandahåller användarsupport i samband med Betaltjänsten via e-mail till direktbetalning@trustly.com.

9. Immateriella rättigheter

9.1 Samtliga immateriella rättigheter och tekniska lösningar avseende Betaltjänsten tillhör Trustly eller tredje man med vilken Trustly samarbetar, och får inte användas av Användaren utöver vad som krävs för användning av Betaltjänsten enligt dessa allmänna villkor.

10. Meddelanden

10.1 Meddelanden och annan kommunikation enligt dessa allmänna villkor ska ske via e-post eller post. Begäran om Bedrägeriersättning (enligt punkten 7) skall dock ske på sätt som föreskrivs i nämnda punkt

11. Personuppgifter

11.1 Trustly behandlar sådana personuppgifter som insamlas från Användare vid användning av Betaltjänsten i enlighet med personuppgiftslagen (1998:204) och annan tillämplig lag. Trustly behandlar dessa personuppgifter för att Användaren ska kunna använda Betaltjänsten, för att Trustly ska kunna uppfylla och administrera ingångna avtal och åtaganden och för att Trustly ska kunna uppfylla sina lagliga skyldigheter enligt penningtvättslagen (2009:62), lag (2010:751)om betaltjänster, och annan relevant lagstiftning. Trustly förbehåller sig även rätten att registrera den IP-adress som används vid användning av Betaltjänsten samt ytterligare information om Användarens tekniska utrustning, i syfte att kunna identifiera Användare om tvist uppkommer samt för att förhindra brott mot penningtvättslagen, bedrägerier eller liknande brottslig handling..

11.2 Trustly har rätt att lämna ut Användarens personnummer, namn, adress (post och e-post), telefonnummer, samt annan insamlad data enligt punkt 11.1 och vid behov kontonummer till polismyndigheten och andra myndigheter i samband med granskning av en betalningstransaktion i syfte att kunna säkerställa förebyggande, undersökning och avslöjande av brott mot penningtvättslagen, bedrägerier eller liknande brottslig handling.

11.3 Som angetts i punkt 2.2 ovan ingås avtal om en Transaktion mellan köpare/hyrestagare och säljare/uthyrare. Som ett led i ingåendet av sådant avtal om en Transaktion, avseende såväl Vara som Hyresobjekt, blir information kring köparens/hyrestagarens och säljarens/uthyrarens identiteter kända för båda parter.

11.4 Trustly har rätt att använda transaktionshistorik och information om köpbeteende, inklusive information om köpare/hyrestagare respektive säljaren/ uthyrare, för kommersiell efterbearbetning, såsom exempelvis statistisk, analys och riktad marknadsföring till Användare via e-mail, SMS och på annat sätt. Trustly har även rätt att lämna ut nämnda information till sina samarbetspartners i samma begränsade syfte. Som Användare har du möjlighet att i samband med utskick av marknadsföring tacka nej till fortsatta utskick.

11.5 Trustly har rätt att inhämta upplysningar om betalningsanmärkningar och/eller skuldsaldo hos kronofogdemyndigheten och annan relevant information om Användare baserat på lämnade personuppgifter, inklusive rätt att samköra lämnade personuppgifter mot tillgängliga externa register hos tredje man, och i samband därmed inhämta personuppgifter avseende Användare från nämnda externa register, för att kunna säkerställa förebyggande av brott mot penningtvättslagen, bedrägerier eller liknande brottslig handling.

11.6 Genom godkännandet av dessa allmänna villkor föreanvändning av Betaltjänsten samtycker Användaren till ovan angiven behandling av personuppgifter. Samtycket omfattar även behandling av personuppgifterna via Internet inklusive överföring av dessa till tredje land utanför EU. Genom att meddela Trustlys kundservice (via direktbetalning@trustly.com) kan Användaren begära att personuppgifter om Användaren rättas. Användaren har också rätt att begära från Trustlys kundservice (via direktbetalning@trustly.com) att en gång per år få information om hur Användarens personuppgifter behandlas.

12. Force majeure

12.1 Om Trustly förhindras fullgöra sina åtaganden enligt dessa allmänna villkor på grund av omständighet som Trustly inte kunnat råda över och som Trustly inte skäligen kunde förväntas ha räknat med, och vars följder Trustly inte heller skäligen kunde ha undvikit eller övervunnit, inkluderat men inte begränsat till allmän arbetskonflikt, krig, eldsvåda, blixtnedslag, terroristattack, ändrad myndighetsbestämmelse, myndighetsingripande samt fel eller försening i tjänster från underleverantör på grund av omständighet som här angivits, ska detta utgöra befrielsegrund som medför framflyttning av tidpunkt för prestationen och befrielse från påföljd.

13. Överlåtelse

Trustly har rätt att när som helst överlåta sina rättigheter och skyldigheter enligt dessa allmänna villkor till bolag inom samma koncern. Trustly har även rätt att i annat fall överlåta sina rättigheter och skyldigheter enligt dessa allmänna villkor, förutsatt att det övertagande bolaget skäligen kan förväntas fullgöra sina skyldigheter enligt dessa allmänna villkor på ett för Användaren tillfredsställande sätt. Trustly har vidare alltid rätt att överlåta krav på betalning till inkassoföretag eller liknande.

14. Tvistelösning och tillämplig lag

Tvist i anledning av dessa allmänna villkor ska avgöras av allmän domstol i enlighet med svensk rätt.