Nå kan en million nordmenn betale på nett med direkte overføring fra bankkonto

26 Oct - 2016

Nå kan en million nordmenn betale på nett med direkte overføring fra bankkonto

Det svenske Fintech selskapet Trustly åpner nå sin tjeneste for bruk med mobil BankID i Norge. Dermed kan en million nordmenn begynne å betale på nett med direkte overføring fra bankkonto, samtidig som norske nettbutikker får tilgang på en rask, sikker og enkel teknologi for å motta betalinger. Samtidig har EFTAs overvåkningsorgan (ESA) åpnet sak mot Finans Norge, BankID, DnB Bank og Nordea Bank for mulig brudd på konkurranselover etter blokkering av Trustlys adgang til det norske markedet fra 2014 og fremover.

Trustly er et svensk Fintech-selskap som tilbyr online betaling og pengeoverføring direkte fra kundens bankkonto. Selskapet ble startet i Stockholm i 2008 og er etablert i 29 Europeiske land, inkludert Norge. Selskapet håndterer 2 millioner transaksjoner månedlig.

– Vi mener bankkontoen er den nye digitale lommeboken. Direkte betaling fra bankkonto er raskt, trygt og praktisk, sier Oscar Berglund, konsernsjef i Trustly Group AB. Vi mener tiden nå er moden for denne teknologien også i Norge.

Trustlys betalingsløsning kan brukes av norske nettbutikker til å motta betaling både fra norske og utenlandske kunder, samtidig som utenlandske nettbutikker nå kan motta direkte online-betaling fra norske kunder.

ESA åpnet i dag en sak mot Finans Norge, BankID, DnB Bank og Nordea Bank for mulig brudd på konkurranselover etter blokkering av Trustlys adgang til det norske markedet fra 2014 og fremover.

– Vår betalingsløsning er et raskt, trygt og brukervennlig alternativ for konsumentene. I EØS-området er det allerede 400 millioner konsumenter som drar nytte av denne løsningen. Ett unntak er Norge, hvor våre tjenester har vært blokkert av deler av banknæringen. Vi ønsker dagens beslutning fra ESA velkommen og ser frem til å betjene konsumenter og nettbutikker også i Norge. Argumentene brukt av deler av den norske banknæringen er ikke nye, og er grundig tilbakevist. Vi noterer oss at ESA har hørt disse argumentene og likevel har besluttet å åpne en sak, sier Berglund.

– I mange andre europeiske land samarbeider vi med banker ut fra en «vinn-vinn» tankegang og i flere markeder har vi også banker som kunder. Vi har vært svært overrasket over at deler av den norske banknæringen, så langt, har blokkert vår markedsadgang. Vi vil fortsette vårt arbeid for å utvikle konstruktive relasjoner også med norske banker og håper at vi, i tillegg til at vi nå kan bruke Mobil BankID, får tilrettelagt for bruk også av standard BankID, sier Berglund.

– Ettersom digitale sikkerhetsløsninger som Mobil BankID opplever kraftig vekst, blir tilgangen til bankkontoen forenklet. Dette er en trend vi ser i hele Europa og spesielt i Norden. Mobil BankID i Norge er en suksesshistorie med en tredobling av antall brukere siden 2014. I dag er det tett på en million brukere av Mobil BankID og dette antallet forventes å øke raskt, sier Berglund.

– Trustly vil gjøre Norge til et av våre prioriterte markeder, siden likhetstrekkene mellom de nordiske landene er slående med en befolkning som veldig raskt tar i bruk nye digitale betalingsløsninger som Trustly. For å sikre oss at norske nettbutikker og konsumenter kan dra full nytte av Trustlys løsning så snart som mulig, vil Trustly tilby norske nettbutikker seks måneder gratis bruk, dersom de inngår en avtale innen utgangen av 2016, sier Berglund.

Egenskaper ved Trustlys løsning:

 • Online betalinger direkte fra bankkonto
 • Kunder og nettbutikker unngår en tregere og dyrere omvei om betalingskort
 • Trustly er alltid gratis å bruke for konsumenten
 • Trustly åpner for enkel, trygg og brukervennlig pålogging med Mobil BankID i Norge
 • Trustlys løsning har samme sikkerhetsnivå som bankenes egne tjenester, og Trustly har ikke opplevd noen sikkerhetsbrudd siden oppstarten i 2008.
 • Åpner det norske markedet for internasjonale nettbutikker og gir norske nettbutikker mulighet til å selge til 400 millioner Europeiske konsumenter som kan bruke Trustly.

Trustlys bedriftskunder inkluderer Nordnet, PayPal, SAS Travel Cash Card (Rêv. World), Transferwise, Worldpay.

Fakta:

 • Betalingsinstitusjon med konsesjon fra det svenske Finanstilsynet
 • 34 milliarder SEK i nåværende annualisert betalingsvolum
 • Har behandlet 50 milliarder SEK i transaksjoner siden oppstarten
 • Støtter online betaling til og fra 400 millioner kunder i 29 europeiske land
 • Nye kunder inkluderer de svenske digitale bankene Avanza og Nordnet
 • Et av tre selskaper nevnt av EU kommisjonen som eksempler på selskaper som tilbyr innovative og kostnadseffektive betalingsløsninger

Om Trustly

Trustly Group AB er et svensk fintech selskap, etablert i 2008, som tilbyr rask, enkel og trygg online betaling direkte fra bankkonto. Selskapets B2B betalingsløsning tilbys internasjonale online leverandører i fire segmenter: e-handel, finansielle tjenesteytere, gaming og reiseselskaper. FinTechCity London mener selskapet vil være et av de Europeiske selskapene som vil bidra til å revolusjonere finansiell tjenesteyting. I 2015 ble Trustly utpekt som gaselle-selskap av avisen Dagens Industri.

Trustly har 130 ansatte, tilbyr sine tjenester i 29 land og knytter sammen over 170 banker i Europa. Trustly er en svensk betalingsinstitusjon under tilsyn av det svenske finanstilsynet og med konsesjon til å tilby betalingstjenester i EU/EØS-området. Les mer på www.trustly.com

Pressekontakt