Lendify og Trustly i nytt FinTech-samarbeid for bedre kundeopplevelser

02 Feb - 2017

Lendify og Trustly i nytt FinTech-samarbeid for bedre kundeopplevelser

Stockholm, 2. februar 2017: FinTech-selskapene Lendify og Trustly innleder et nytt samarbeid for å gjøre det mer effektivt med lån mellom privatpersoner. Når teknikken fra de to FinTech-innovasjonene kombineres, forbedres kundeopplevelsen betydelig gjennom færre trinn og mer smidige transaksjoner.

P2P-plattformen Lendify tar teknikken til hjelp for å effektivisere lånemarkedet ved å knytte sammen privatpersoner som vil låne ut kapital og som vil investere i lån til kredittverdige låntagere – nå kan vanlige privatpersoner og selskaper investere i en aktivaklasse som bankene lenge har hatt enerett på.

Trustlys metode for direkteoverføringer og nettbetalinger fra bankkonto gjør at investeringer via Lendifys plattform kan bli aktive umiddelbart etter registrering. Takket være Trustlys teknologi kan investorer påbegynne investeringene sine uten forsinkelser, i stedet for å måtte vente en bankdag på overføring via bankgiro, som tidligere.

«Med Trustly blir betalingene til og fra plattformen vår enda enklere. Investorene skal kunne overføre penger direkte, uten å måtte forlate Lendifys plattform,» sier Erika Eliasson, som er IR-ansvarlig i Lendify. «Det at vi kan automatisere flere deler av låneprosessen avlaster dessuten administrasjonen vår, og vi kan effektivisere lånemarkedet ytterligere.»

«Dette er nok et eksempel på hvordan to innovative FinTech-selskap sammen kan skape brukerfordeler utover det man kan oppnå med tradisjonelle tjenester og løsninger,» sier Johan Nord, som er Chief Commercial Officer i Trustly. «Ved å gjøre det lettere for brukeren å investere kapitalen sin direkte, forsvinner mange barrierer. Da ser vi at både interaksjonen og konverteringsgraden øker,» avslutter Nord.

Trustly knytter sammen over 120 banker i Europa, og både Trustly og Lendify er betalingsinstitutter under svenske Finansinspektionens tilsyn.

For mer informasjon, ta kontakt med:
Erika Eliasson, IR-ansvarlig Lendify 070-999 1070
Kristin Andersson, Communications Manager Trustly, 070-585 7818

Om Lendify

Lendify er en markedsplass for lån mellom privatpersoner. Markedsplassen er digital og benytter ingen mellommenn. Den vender seg mot låntagere med høy kredittverdighet, noe som senker risikoen for at långivere blir rammet av kredittap. Lendifys mål er å gi låntagere lavere rente og långiverne god avkastning. For mer informasjon, se www.lendify.se. Lendify har godkjenning som betalingsinstitutt fra svenske Finansinspektionen, 1900 aktive investorer som har investert i lån via plattformen, noen av landets fremste entreprenører som eiere og 29 ansatte.

Trustly Group AB er et svensk FinTech-selskap, etablert i 2008, som formidler raske, enkle og sikre nettbetalinger, direkte fra bankkonto. Trustlys betalingsløsninger tiltrekker seg globale selskaper innen e-handel, finansielle tjenester, reiser og spill. FinTechCity London har sagt at selskapet kommer til å være et av de europeiske selskapene som vil revolusjonere den finansielle tjenestesektoren. I 2015 og 2016 ble Trustly utnevnt til Gaselleselskap av Dagens Industri.

Trustly har 150 ansatte, tilbyr tjenester i 29 land og knytter sammen over 170 banker i Europa. Trustly er en svensk betalingsinstitusjon under tilsyn av det svenske finanstilsynet og med konsesjon til å tilby betalingstjenester i EU/EØS-området. Les mer på www.trustly.com

Pressekontakt

Kristin Andersson, Communications Manager

Kristin Andersson

Communications Manager
Pressekontakt

+46705857818