Støttesenter

Hvis du har spørsmål om din transaksjon med Trustly, skal du alltid kontakte selskapet hvor du foretok betalingen, det er de som er ansvarlige for egen kundeservice.

Vi gir teknisk støtte for våre partnere på Trustly, men vi tilbyr ikke sluttkundestøtte. I stedet for dette har vi laget en liste over de mest vanlige spørsmålene. Forhåpentligvis kan du finne svaret nedenfor!

Tilbakemelding

Vi setter pris på meningene dine, så kontakt oss gjerne hvis du har noen forslag. Vi lytter.

Hvis du har en klage som du mener at vi ikke har behandlet på riktig måte, kan du skrive et brev til klageansvarlig på følgende adresse:

Trustly Group AB, Complaints Manager
Norrtullsgatan 6, 7th Floor, 113 29 Stockholm

Hvis du ikke er fornøyd med responsen vår, kan du kontakte svenske Konsumenternas Bank- och finansbyrå for å få kostnadsfri veiledning. Du finner mer informasjon på Konsumenternas. Du kan også kontakte svenske Konsumentombudsmannen.
Hvis du ikke er fornøyd med avgjørelsen fra klageansvarlig hos Trustly, kan du ta kontakt med Allmänna reklamationsnämnden i Sverige.