05 Dec - 2013

Begagnathandeln begränsas av osäkerhet och dåliga betaltjänster

En kartläggning gjord av det svenska betaltjänstbolaget Trustly visar att det främsta skälet till att svenska konsumenter väljer att avstå från köp via annonssajter, så som Blocket och Tradera, är osäkerhet inför säljaren eller hur betalningen ska ske.

Trots de säkerhetsåtgärder som har vidtagits för att minska bedrägerierna i begagnathandeln, är de svenska konsumenterna fortfarande skeptiska till att köpa varor från främmande personer. Undersökningen visar att 55 % har valt att inte genomföra sitt köp på grund av oro för risker med köpet. Det har främst handlat om oseriösa säljare eller osäkerhet kring betalning vid distanshandel, där leveransen av varan och betalningen inte sker samtidigt.

Anledningar som någon gång hindrat folk från att slutföra köp via annonssajter för begagnathandel:

  • Säljaren verkar oseriös, 40 %
  • Distans, varan måste skickas och jag var osäker på hur betalning ska ske, 21 %
  • Säljaren kräver förskottsbetalning, 14 %
  • Säljaren vill inte hålla varan åt mig tills jag kan komma och hämta den (varan hann säljas), 8 %
  • Jag förstår inte hur betalningsalternativet fungerar, 6 %
  • Säljaren kräver kontanter som jag har problem med att få fram, 3 %
  • Inget av ovanstående svarsalternativ har varit hinder från köp via någon annonssajt, 45 %

— Tillsammans med begagnathandeln arbetar vi ständigt med att förbättra tryggheten och säkerheten i transaktioner mellan privatpersoner. Vår produkt ”Direktbetalning” som sedan ett år tillbaka erbjuds till köpare och säljare på Blocket, innebär att Trustly går in som tredjepart och identifierar båda parter genom deras internetbanker och tar på oss eventuella risker i förmedlingen av betalningen, säger Carl Henrik Somp, talesperson på Trustly.

— Vi ser ett stort behov av en enkel och säker tjänst som eliminerar oron vid ett köp och möjliggör för folk att bredda sina begagnatsök geografiskt. Begagnathandel är bra på många sätt men undersökningen visar att bristen på säkra och bra betaltjänster hämmar begagnathandelns potential i Sverige. Det slår speciellt hårt mot glesbygden där utbudet av begagnade varor i närområdet är litet och distanshandel ofta är enda alternativet, säger Carl Henrik Somp.

Direktbetalning skyddar både köpare och säljare efter att de gjort upp en affär och knappen ”Betala varan direkt” hittas under kontaktinformationen i privatannonser på Blocket upp till 10 000 kr. Köparen får pengarna tillbaka om denne inte får någon vara och säljaren är garanterad betalning. Betalningen görs direkt i annonsen med internetbanken och utbetalningen sker ofta direkt till säljarens bankkonto. Betaltjänsten är därmed säker och enkel för båda parter. Allt som krävs är ett bankkonto med internetbank i en av de åtta banker som stöds.

Trustly har utfört undersökningen i samarbete med Demoskop, ett av Sveriges mest välkända konsultföretag inom marknads- och samhällsinformation. I undersökningen intervjuades ca 1000 personer, flera svar var möjliga.

För mer information, vänligen kontakta Carl Henrik Somp på Trustly, 070-774 26 51 alt. carlhenrik.somp@trustly.com

Om Trustly

Trustly Group utvecklar säkra, enkla och kostnadseffektiva bankbetalningstjänster på internet och i mobila enheter. Trustlys lösningar attraherar globala kunder inom tre segment: begagnathandel, e-handel och online-spel. 2013 blev Trustly rankat som ett av Sveriges tio snabbast växande teknikbolag på Deloittes Sweden Technology Fast 50-lista. Trustly har cirka 40 anställda och huvudkontor i Stockholm. Trustly är ett svenskt betalningsinstitut under tillsyn av Finansinspektionen.

Läs mer på trustly.com

Presskontakt

Kristin Andersson, Communications Manager

Kristin Andersson

Communications Manager
Presskontakt

+46705857818