Vad kan vi hjälpa dig med?

Har du frågor kring din betalning eller överföring med våra tjänster? Här nedan har vi samlat de vanligaste svaren på dina frågor. Detta kommer att hjälpa dig både snabbt och enkelt.

Feedback

Vi uppskattar dina synpunkter och vill därför att du kontaktar oss om du har några förslag på hur vi kan bli bättre. Du kan skicka din feedback via detta formulär.

Klagomål

Vi tar klagomål på största allvar. Trustly följer Finansinspektionens Allmänna råd om klagomålshantering (FFFS 2002:23) och hanterar inkomna klagomål i enlighet med gällande regelverk. Med klagomål avses framförallt konkreta missnöjen i ett enskilt ärende med företagets tjänster.

Om du har ett klagomål kan du kontakta vår Klagomålsansvarig via detta kontaktformulär eller sända ett brev till vår postadress:

Trustly Group AB
Att: Klagomålsansvarig
Norrtullsgatan 6, våning 7
113 29 Stockholm

Vänligen beskriv ditt ärende så tydligt som möjligt.

Alla konkreta klagomål som inkommer till Trustly hanteras och besvaras skyndsamt och sakligt.

Vår målsättning är att besvara ditt klagomål så snart som möjligt. Ett klagomål besvaras normalt inom en vecka från det att klagomålet kommit oss tillhanda. Skulle ärendet kräva längre handläggningstid kommer vi informera dig om detta.

Trustly eftersträvar att lösa alla klagomål som inkommer. Om du inte är nöjd med det beslut du fått gällande ditt klagomål kan du vända dig till Allmänna reklamationsnämnden (ARN) eller allmän domstol.

Du har möjlighet att få råd och vägledning om hur du tar ditt klagomål vidare via t.ex. Konsumenternas Bank- och Finansbyrå samt av konsumentvägledningen i din kommun.