Support center

Om du har en fråga gällande en transaktion som gjorts med Trustly bör du alltid kontakta det företag du gjort transaktionen hos.

Nedan finner du svar på de vanligast förekommande frågorna. Om du inte kan hitta svaret på din fråga här är du välkommen att kontakta oss genom vårt kontaktformulär.

Feedback

Hittar du inte svar på din fråga ovan? Har du synpunkter kring hur vi kan förbättra vår service? Vänligen använd detta formulär för att kontakta oss. Vi värdesätter din åsikt!

Klagomål

Vi tar klagomål på största allvar. Trustly följer Finansinspektionens Allmänna råd om klagomålshantering (FFFS 2002:23) och hanterar inkomna klagomål i enlighet med gällande regelverk. Med klagomål avses framförallt konkreta missnöjen i ett enskilt ärende med företagets tjänster.

Om du har ett klagomål kan du kontakta vår Klagomålsansvarig via detta kontaktformulär eller sända ett brev till vår postadress:

Trustly Group AB
Att: Klagomålsansvarig
Norrtullsgatan 6, våning 7
113 29 Stockholm

Vänligen beskriv ditt ärende så tydligt som möjligt.

Alla konkreta klagomål som inkommer till Trustly hanteras och besvaras skyndsamt och sakligt.

Vår målsättning är att besvara ditt klagomål så snart som möjligt. Ett klagomål besvaras normalt inom en vecka från det att klagomålet kommit oss tillhanda. Skulle ärendet kräva längre handläggningstid kommer vi informera dig om detta.

Trustly eftersträvar att lösa alla klagomål som inkommer. Om du inte är nöjd med det beslut du fått gällande ditt klagomål kan du vända dig till Allmänna reklamationsnämnden (ARN) eller allmän domstol.

Du har möjlighet att få råd och vägledning om hur du tar ditt klagomål vidare via t.ex. Konsumenternas Bank- och Finansbyrå samt av konsumentvägledningen i din kommun.